Ifs - Manifold Basketball - debiut duetu Freeze / Fischerle.

Ifs - Manifold Basketball - debiut duetu Freeze / Fischerle.

23 stycznia w portugalskim labelu Crónica ukazał się pierwszy album duetu Freeze / Fischerle czyli projekt Ifs.

Manifold Basketball składa się z czterech utworów, które skupiają się na relacji między dźwiękiem a różnymi typami przestrzeni, między bliskim a dalekim planem, wykorzystując w tym celu paletę pogłosów oraz – niejednokrotnie mocno zmodyfikowane – nagrania terenowe. Pogłosy te zostały poddane modulacji i odpowiedniej obróbce tak, żeby dać wrażenie obcowania – o ile to możliwe – w kilku przestrzeniach naraz lub w przestrzeni, która się nieustannie zmienia.

http://cronica.bandcamp.com/album/manifold-basketball