O nas

O nas

L'Acephale to nazwa pisma oraz tajnego stowarzyszenia założonych w 1936 roku we Francji przez pisarza i filozofa Georgesa Bataille'a, z którymi związani byli m.in. Pierre Klossowski, Roger Caillois, czy Andre Masson. Millieu L'Acephale to rodzaj swoistego hołdu dla koncepcji i praktyk Bataille'a i jego kompanów, lecz również kłębowisko przekonań, impulsów i wymian energetycznych między muzykami. Środowisko powstało w 2011 roku w Bydgoszczy, lecz obecnie składa się z twórców rozsianych po Polsce, zamieszkujących Łódź, Warszawę, Toruń i Poznań. 


Nasza grupa powstała, aby promować muzykę i idee zespołów takich jak Innercity Ensemble, Alameda, Stara Rzeka, T'ien Lai czy Kapital, lecz obecnie jest otwarta na współpracę z ludźmi z całego świata, zaś wpływy i inspiracje nie są ograniczone jedynie do muzyki, lecz także literatury, filozofii, nauki, teatru czy sztuk wizualnych. 


Interesuje nas sztuka surowa, tworzona z dala od głównego nurtu, otwarta i niedokończona, zrodzona z improwizacji, lecz zmierzająca ku kompozycji, bezkompromisowa, lecz nieekskluzywna, intuicyjna, a nie konceptualna.


Nasze środowisko ściśle współpracuje z krakowską oficyną wydawniczą Instant Classic.

instant-classic.com 
instant-classic.8merch.com 
instantclassic.bandcamp.com 
www.facebook.com/instant.classic